เปลี่ยนบ้านเก่า เป็นบ้านใหม่

วิธีการและขั้นตอนเข้ารีโนเวทปรับปรุงบ้านก่อนขาย

เอกสารที่ใช้ในการพิจารณา

หากลูกค้าสนใจเปลี่ยนบ้านเก่าเป็นบ้านใหม่ โดยทีม Open House Asset เตรียมข้อมูลรายละเอียดทรัพย์สิน ดังนี้

  • รูปถ่ายภาพทรัพย์ ปัจจุบัน( ภายนอก-ภายใน )
  • สำเนาโฉนดที่ดิน หน้า-หลัง
  • ที่ตั้งทรัพย์ Google map 
นัดหมาย ดูทรัพย์

เมื่อทรัพย์ลูกค้าได้รับการพิจารณา ทางเราจะติดต่อกลับท่านเพื่อนัดหมาย วันเวลา เข้าสำรวจทรัพย์จริง เพื่อประเมินค่ารีโนเวทและราคาขาย

ชี้แจงข้อตกลง

เมื่อสำรวจทรัพย์จริงแล้ว ทีมงานจะพูดคุยรายละเอียด เงื่อนไขในการเข้าปรับปรุงเพื่อขายต่อไป

ทำเอกสาร เข้ารีโนเวทบ้าน

เมื่อลูกค้าเข้าใจเงื่อนไข และข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้ว ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำเอกสารให้เข้ารีโนเวทบ้านต่อไป

ช่องทางให้ทีมงานเราติดต่อกลับ

ฝากขายบ้าน
Scroll to Top